بایگانی برای‘رابطه دختر و پسر معلول’ دسته

بازم چرا ؟

شنبه, نوامبر 19th, 2011

روی سخنم
با فرهنگ خراب شده ایران
با جامعه خراب شده ایران
و پدر و مادرهای است … که فرزند معلول دارند

پسر و دخترهای بالغ معلول
مثله همه آدم ها نیاز دارند
با جنس مخالف خود … رابطه عاطفی و مخصوصا جنسی برقرار کنند

افتاد ؟ … چی افتاد یکی ورش داره

اما فرهنگ و جامعه خراب شده ایران و بعضی از پدر و مادرهای معلولین
این نیازهای خدادادی و طبیعی معلولین را … سرکوب می کنند

چرا یک معلول که نمی تواند مستقل باشد و استقلال داشته باشد
برای شرع و هزار کوفت زهر مار دیگر
پیرو قانون مزخرف … فرهنگ و جامعه خراب شده ایران باشد ؟

نه چرا ؟ … کی گفته ؟ … هر که گفته برای شکمش گفته

پدر و مادرهای عزیز که فرزند معلول دارید
فراموش نکنید … آدم ها هستند که فرهنگ ها را میسازند … فرهنگ ها آدم ها را نمیسازند

یک دختر و پسر معلول که نمی توانند زندگی مستقل و استقلال داشته باشند
چرا نباید با یکدیگر … در عین پایبندی و وفاداری … رابطه کاملا آزاد … داشته باشند ؟
دوباره تاکید می کنم … من گفتم : رابطه کاملا آزاد درعین پایبندی و وفاداری تا آخر عمر

رابطه ای که پسر و دختر معلول به اون بسیار بسیار بسیار نیاز دارن
چه از نظر عاطفی و چه از نظر جنسی

عقد نامه یک تیکه کاغذه … که میشه اون را پاره کرد
پایبندی و وفاداری به یکدیگر باید دلی باشد نه کاغذی