بایگانی برای‘اندر احوالات وبلاگ’ دسته

برای ثبت در تاریخ

جمعه, دسامبر 30th, 2011

تلگراف

اسپیشال خراب شد نقطه مطالب 23 آذر به بعد وبلاگ پرید نقطه

خشم پشه شدم نقطه رفتم یک وبلاگ به اسم ریزه اما تیزه ایجاد کردم نقطه

خر شدم نقطه خر شده نقطه خر شدن نقطه

زندگی نقطه اسپیشال ادامه دارد نقطه

من برای چندین چندمین بازگشتم

پنجشنبه, نوامبر 17th, 2011

من دوباره برگشتم به خونه ام لی لی پوت

نمی دونم … هیچی نمی دونم …
فقط این را می دونم که من جزیی جدا ناشدنی از سایت اسپیشال هستم