معرفی پپر

درود من بر کسی که تو را به من شناساند … و … درود من بر تو آفریدگارم
با نام تو شروع می کنم

درود علیکم … خوبین ؟ خدا را سپاس که خوبین

(2)

اسم من : پارسا … شما منا به اسم ( پپر ، papar ) بشناسید

من متولد 20 / 4 / 135 هستم … من متولد تهران هستم اما اصلیتم یزدیه

(3)

تحصیلات منم . . . تا دوم ابتدایی است
نه … نه … نه … من اشتباه تایپی نکردم و شما درست خوندید
من تا دوم ابتدایی بیشتر نخوندم

(4)

من یه لی لی پوتی هستم
قدم حدود 150 است یه نصف سر شاید کمتر … دست و پام هم متناسب با انداممه

میدونید چیه ؟ نمی دونین ؟ خوب میگم که بدونید چیه
اینه که من نه معلول ، معلولم که جام تو معلول ها باشه
و نه سالم ، سالم که جام تو سالم ها باشه
برای همین من آواره هستم